LogoThinBest

ruins-02

Khami Ruins, outside of Bulawayo

ruins-03

Khami Ruins, outside of Bulawayo. Circa 1910.

ruins-09

Khami Ruins, Bulawayo

ruins-06

Kahmi ruins - Circa 1910

ruins-10

Kahmi Ruins (Main Entrance) - Circa 1910

ruins-11

Kahmi Ruins - Circa 1910

ruins-12

Kahmi Ruins - Circa 1910

ruins-07

Zimbabwe ruins - Circa 1895

ruins-08

Zimbabwe Ruins - Circa 1903

ruins-05

Zimbabwe ruins - Circa 1905

ruins-04

Zimbabwe Ruins - Circa 1906

zimbabwe-01

Zimbabwe Ruins - Circa 1907